ZAŠTO I PO KOJOJ OSNOVI VLADA RS ANGAŽUJE LABORATORIJU IZ BEOGRADA

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas na sjednici Narodne skupštine da je jutros oko osam sati u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjoj Luci referentna laboratorija iz Srbije uzela uzorak za analizu kisika uprkos tome što Zakon o lijekovima BiH nalaže drugačije.

Očigledno je da vlasti u RS-u ovim žele zaobići zakone Bosne i Hercegovine s obzirom na to da je Kontrolna laboratorija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH nadležna za ispitivanje i kontrolu kvaliteta lijekova i ocjenu dokumentacije o kvalitetu lijeka (farmaceutsko-hemijsko-biološki-mikrobiološki).
Zato zabrinjava i Viškovićeva izjava, koji kaže da RS nema referentnu ustanovu koja će reći ko je u pravu. Upravo suprotno.

U Zakonu o lijekovima BiH se kaže da je ovlaštena laboratorija ona laboratorija angažovana od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine u skladu s ovim zakonom za poslove specifičnih analiza, a koja se nalazi u mreži Službenih kontrolnih laboratorija za lijekove ili laboratorija ovlaštena od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za poslove ispitivanja lijekova u toku procesa razvoja i/ili proizvodnje lijeka, a prije podnošenja zahtjeva za proizvodnju ili stavljanje u promet lijeka ili laboratorija ovlaštena, odnosno priznata od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za poslove kontrole kvaliteta svake serije proizvedenog odnosno uvezenog lijeka.

Firmi koja je u RS-u uvozila kisik zabranjen promet i proizvodnja jer nemaju dozvole
Jasno je, nikakva laboratorija iz Beograda, prema Zakonu o lijekovima BiH, ne može biti referentnija od one u našoj državi, osim u slučaju da predmet završi na sudu pa nadležni sud traži analizu i mišljenje druge laboratorije iz neke druge države ili da Agencija za lijekove sama angažuje drugu ovlaštenu laboratoriju za određene poslove.

To znači da Vlada RS-a, zaduživši Ministarstvo zdravlja RS-a, direktno krši zakone države Bosne i Hercegovine traživši mišljenje od laboratorije iz Srbije. Pitanje je i zašto Vlada RS-a nije usvojila stručnu analizu Agencije za lijekove BiH s obzirom na to da je Kontrolna laboratorija certificirana i priznata u cijeloj Evropi.

Zakonom o osnivanju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH se kaže da je ova Agencija ovlašteno tijelo za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se koriste u medicini u BiH.

Također je precizirano da za poslove specifičnih analiza koje se ne mogu obavljati u okviru Agencije za lijekove BiH, Agencija može angažovati druge ovlaštene laboratorije.

Podsjetimo da je Agencija za lijekove BiH već upozoravala Vladu RS-a, odnosno Ministarstvo zdravlja da su entitetski inspektori utvrdili korištenje tehničkog, a ne medicinskog gasa u Bolnici Trebinje, no nažalost vlasti u ovom bh. entitetu ovu obavijest nisu shvatile ozbiljno.

Aferu “Kiseonik” plasirao je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković koji tvrdi da je UKC RS-a nabavljao tehnički gas od firme bliske SNSD-u (TGT Tehno gas) i kao takav davao pacijentima koji su se nalazili na liječenju.

Razlika između tehničkog (industrijskog) i medicinskog gasa je u tome što je medicinski gas prečišćeni gas iz kojeg su izolovani azot-suboksid i ugljendioksid, čime pomaže u liječenju teško oboljelih pacijenata. U suprotnom može doći do komplikacija u bolničkom liječenju.

Previous articleOTKRIVAMO KO ISPORUČUJE KISEONIK SVIM BOLNICAMA
Next articleKOLUMNE B.Z. : DAJTE ZRAKA