U MINUSU 13 GAZDINSTAVA “ŠUMA SRPSKE”

Šume Srpske“ ostvarile su dobit od svega 354.029 КM u prvih šest mjeseci ove godine. Pozitivno je poslovalo 19 organizacionih dijelova, ali je njihov rezultat pokvarilo 13 šumskih gazdinstava koja su polugodište završila sa gubitkom.

Prema podacima „Šuma“ ukupni prihodi preduzeća iznosili su 93,1 milion KM, a rashodi 92,8 miliona.

„Devetnaest organizacionih dijelova ostvarilo je dobit od 3,2 miliona KM, dok je 13 organizacionih dijelova poslovalo sa gubitkom“, navedeno je u izvještaju o izvršenju Proizvodno-finanijskog plana „Šuma RS“ za prvih šest mjeseci 2021. godine koji je usvojio Nadzorni odbor preduzeća.

Kao glavni razlog negativnog finansijskog rezultata u „Šumama“ navode neizvršenje dinamičkog plana proizvodnje i realizacije šumskih drvnih sortimenata, te narušenu sortimentnu i kvalitetnu strukturu u odnosu na planiranu kod pojedinih šumskih gazdinstava.

Ovo javno preduzeće na polugodištu je zapošljavalo 4.829 radnika, što je, navode, za 53 manje u odnosu na isti period prošle godine.

„Do kraja godine očekuje se smanjivanje broja radnika, jer je u ovom trenutku značajan broj radnika primljen za obavljanje sezonskih poslova“, tvrde u „Šumama“.

Isporuka sortimenata

Nadzorni odbor je razmatrao i izvještaj o realizaciji ugovora o isporuci šumskih drvnih sortimenata i konstatovao da su postojale primjedbe pojedinih kupaca, te da se isporuka nije uvijek vršila u skladu sa ugovorima u svim gazdinstvima. Kod pojedinih gazdinstava bila je primjedba na neravnomjernu isporuku, zbog čega su direktori organizacionih dijelova upozoreni da se isporuka mora vršiti shodno potpisanim ugovorima.

Naveli su i da su u ovom periodu evidentirane štete od krađe šume od skoro 800.000 KM, a najveće štete su evidentirane u šumskim gazdinstvima „Borja“, „Jahorina“ i „Doboj“.

„Štete evidentrane u ŠG „Borja“ Teslić, pričinjene su krajem 2020. godine, ali su evidentirane u 2021. godini i one čine 30 odsto ukupnih šteta na nivou preduzeća. Podneseno je ukupno 675 prijava, od čega 154 krivičnih i 521 prekršajna prijava. U ovom periodu je riješena samo jedna krivična prijava i 42 prekršajne prijave, dok su u postupku i dalje 153 krivične i 479 prekršajnih prijava“, kažu u Šumama.

Uprava preduzeća navodi i da je odmah po prikupljenim podacima o poslovanju u toku prve polovine godine, naložila svim organizacionim dijelovima koji imaju podbačaj u proizvodnji, neusklađenju proizvodnju ili veliki prebačaj proizvodnje, da je usklade sa planom radi održavanja kontinuiteta poslovanja.

“Ovo se posebno odnosi na ona šumska gazdinstva koja su imala izvršenje proizvodnje manje od 60 odsto i njima je naloženo da hitno preduzmu sve neophodne mjere i do kraja godine realizuju planirane zadatke, te da oni organizacioni dijelovi koji imaju veće troškove od planiranih, urade analizu i način usklađivanja do kraja godine“, dodaje se u izvještaju.

Organizacioni dijelovi „Šuma“ koji su ostvarili dobit:

ŠG „Oštrelj-Drinić“ 99.922 КM

ŠG „Gradiška“ 292.834 КM

ŠG „Botin“ 4.670 КM

ŠG „Jahorina“ 593.910 КM

ŠG „Prijedor“ 756.283 КM

ŠG „Ribnik“ 209.674 КM

ŠG „Sjemeć“ 9.111 КM

ŠG „Romanija“ 519.701 КM

ŠG „Maglić“ 24.492 КM

ŠG „Visočnik“ 45.201 КM

ŠG „Gorica“ 152.037 КM

ŠG „Treskavica“ 91.684 КM

ŠG „Кlekovača-Potoci“ 208.426 КM

ŠG „Rudo“ 23.581 КM

Istraživačko-razvojni i projektni centar 136.059 КM

Centar za gazdovanje kršom 38.478 КM

Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju 3.841 КM

ŠК „Ognjište“ Jahorina 1.410 КM

Direkcija Javnog preduzeća 34.346 КM

Organizacioni dijelovi koji su ostvarili gubitak:

ŠG „Borja“ – 896.898 КM

ŠG „Doboj“ – 271.564 КM

ŠG „Vrbanja“ – 161.706 КM

ŠG“ Zelengora“ – 454.759 КM

ŠG „Banja Luka“ – 208.254 КM

ŠG „Panos“ – 191.891 КM

ŠG „Birač“ – 136.757 КM

ŠG„Čemernica“ – 103.684 КM

ŠG „Lisina“ – 200.221 КM

ŠG „Drina“ – 93.646 КM

ŠG „Milići“ – 47.535 КM

ŠG „Majevica“ -4.002 КM

ŠG „Vučevica“ – 120.715 КM

CAPITAL: Marina Čigoja Ljubojević

Previous articleTUŽIO MAJKU
Next articleUŽAS U NEUMU: PRIJAVLJEN DA JE ZLOSTAVLJAO TURISTKINJU