STANIVUKOVIĆ: RADOJIČIĆEV PLUS, ISTOPIĆE NAM REPUBLIČKI MINUS

Prethodna administracija je, prema zvaničnim evidencijama, novoj ostavila višak novca u gradskoj kasi, i taj novac bi se mogao iskoristiti za određene projekte.

Sdruge strane, iz aktuelne administracije Grada Banjaluka poručuju da će taj plus “pojesti” minusi koji su posljedica postupaka republičkog nivoa, te skupštinske većine, u kojima vlada suprotna politička opcija.

Ovaj višak je registrovan u Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta grada za 2020. godinu, koji će razmatrati odbornici na današnjem zasjedanju Skupštine grada. Prema informacijama iz tog dokumenta, lani je evidentiran suficit od 6,8 miliona KM. To u praksi znači da su u 2020. godini rashodi Grada Banjaluka, kojeg je u tom momentu predvodio nekadašnji gradonačelnik Igor Radojičić, bili manji od prihoda. Prema tim podacima, novoj administraciji na čelu s gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem ostala su određena sredstva na raspolaganju.

Stavke
Savjetnica aktuelnog gradonačelnika za finansijsko upravljanje i kontrolu, te bivša načelnica Odjeljenja za finansije, prethodne gradske administracije, Božana Šljivar je rekla da je ovaj suficit nastao iz nekoliko razloga.

– Planirani poreski i neporeski prihodi, bez naknade po ugovorima sa investitorima, ostvareni su u iznosu od 102,5 odsto, odnosno za 2,6 miliona KM više u odnosu na planirane. Zabilježena je niža realizacija tekućih rashoda, 95,5 odsto u odnosu na plan, kao posljedica prolongiranja ili potpunog odlaganja određenih aktivnosti kod većine korisnika budžeta, a zbog krize izazvane pandemijom virusa korona – navela je ona.

Navodi da je prošle godine evidentirano i niže izvršenje kapitalnih izdataka, koji su realizovani sa 82 odsto u odnosu na plan. Dodaje da će se značajan dio ovih izdataka/projekata nastaviti finansirati i planiran je budžetom za 2021. godinu, jer su u pitanju projekti koji se finansiraju putem emisije obveznica, te iz suficita iz prethodnog perioda.
Uspješno je provedena emisija obveznica, u iznosu od 12 miliona KM, te je iz ovih sredstava finansiran dio kapitalnih projekata u 2020. godini, odnosno kompenzovan je pad prihoda. Iz Fonda solidarnosti za obnovu RS doznačeno je 4,05 miliona KM, što je ublažilo pad prihoda u 2020. godini – precizirala je ona.

Skupština
Objasnila je da je sljedeći korak analiza strukture ostvarenog suficita, kako bi se utvrdilo koji iznos je stvarno raspoloživ za raspodjelu. Nakon toga ide izrada odluka o raspodjeli tih sredstava, koja se upućuje Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

– U našem slučaju analiza je u toku, ali se preliminarno može procijeniti da bi suficit raspoloživ za raspodjelu mogao iznositi najmanje oko 2,5 miliona KM. Naime, od ukupnog neraspoređenog suficita – 6,8 miliona KM, dio sredstava se odnosi na neutrošena namjenska sredstva, koja imaju svoju unaprijed definisanu namjenu i ne mogu se raspoređivati za novu potrošnju u ovoj godini – kazala je ona.

Objasnila je da će odluka o raspodjeli suficita biti uvrštena u rebalans budžeta za 2021. godinu, s obzirom da ona predstavlja izmjenu strukture zvanično usvojenog budžetskog okvira.

Prema propisima, suficit raspoloživ za raspodjelu se prioritetno koristi za pokriće nepokrivenog deficita, što nije slučaj kod Grada Banjaluka za suficit iz 2020. godine, zatim za supstituciju kreditnih zaduženja i naravno, za novu potrošnju, koja nije planirana usvojenim budžetom 2021. godine – navela je Šljivareva.

Problemi
Gradonačelnik Draško Stanivuković je rekao da je rano govoriti o raspoređivanju suficita, te da će ga “pojesti” drugi nedostaci.

Tu je prije svega mislio na odluke republičkog nivoa, ali i poteze skupštinske većine, koji pripadaju suprotnoj političkoj opciji.

– Skupštinska većina se svojim amandmanima pobrinula da se smanji poreska stopa za porez na nepokretnost čime su umanjeni prihodi Grada za četiri miliona KM. Tu je i opredjeljenje Vlade RS o povećanju neoporezivog dijela dohotka, što prema našim procjenama znači još četiri miliona KM manje u budžetu. Isto tako, tu imamo veće kamate po osnovu kredita, a stiže na naplatu i emisija obveznica iz prošle godine. Nama je ostavljeno mnogo više problema, bar tri puta više od suficita – kazao je Stanivuković i naglasio da će biti potrebno dosta napora aktuelne administracije da se nadoknade svi ti minusi.

Previous articleSKANDAL NA KRAJU
Next articleNEMA KRAJA PROBLEMIMA SRBA U FEDERACIJI