ŠTA KAŽE IZBORNI ZAKON: MOŽE LI RS SAMA SPROVESTI IZBORE 2022

Izborni zakon BiH definiše da Centralna izbora komisija BiH organizuje i provodi izbore za nivo BiH, ali je kasnijim intervencijama visokih predstavnika to prošireno, međutim, tehnički Republika Srpska sama može provoditi izbore za svoj nivo vlasti iako se postavljaju brojna pitanja. Recimo birački spisak se povlači iz IDDEEA-e, koja je na nivou BiH, ali i tu se može pronaći rješenje”, rekao je Aleksandar Radeta, član Izborne komisije RS-a za Nezavisne.

Radeta smatra da RS ima svoj zakon i svoju komisiju i da može sama organizovati i provesti izbore za NSRS. Poređenja radi, Federacija BiH kao entitet nema svoju izbornu komisiju.

Zakon je u ovom smislu jasan, Republika Srpska nema ovlasti samostalno raspisati izbore.

Prema članu 2.9 Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija raspisuje izbore za sve nivoe vlasti, ovjerava političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate za učešće na svim nivoima neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini, utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora itd.

Republička komisija RS-a ima dosta ograničene ovlasti. Ona donosi opšta akta za opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine, provodi postupak za opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine prije isteka mandata, nadzire postupak opoziva i odgovara za zakonito provođenje tog postupka. Isto tako, komisija RS-a pruža stručnu pomoć skupštini opštine, odnosno grada i organima za provođenje postupka za opoziv.

Također, ona može provoditi određene aktivnosti u izbornom procesu samo ako joj te ovlasti prenese Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

“Vrši poslove koje joj je prenijela Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i druge poslove utvrđene aktima Republičke izborne komisije, ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine”, piše u članu 13. Izbornog zakona Republike Srpske

Previous articleSTEVANDIĆ U PANICI: GOTOV JE AKO UHAPŠENI PROGOVORE
Next articleJEDNOMJESEČNI PRITVOR ZELJKOVIĆU I OSTALIM PLJAČKAŠIMA