Sankcije Velike Britanije: Facebook kažnjen sa 70 miliona dolara

Regulatorno tijelo Velike Britanije zaduženo za zaštitu konkurencije zaljepilo je kaznu od 70 miliona dolara na vjetrobran kompanije Facebook zbog upornog ignorisanja upozorenja i namjernog kršenja pravila.

IZVOR: MONDO / YOUTUBE (SCREENSHOT)

CMA, britansko regulatorno tijelo zaduženo za zaštitu konkurencije izdalo je izjavu da je kompanija Facebook svjesno ignorisala prijavljivanje informacije koje su tražene od njih tokom istrage vezane za akviziciju onlajn baze podataka Giphy.

Regulatorno tijelo je izdalo naredbu u vezi pomenute akvizicije koja se odigrala u junu 2020. godine, po kojoj kompanije moraju da se nadmeću kao i dosad i da obustave proces integracije dok se ne završi istraga.

“Namjerno odbijali saradnju”
Prema pomenutoj naredbi, zarad toka istrage Facebook je trebao da obavještava ovo regulatorno tijelo o svim novostima oko usklađivanja sa zakonskim okvirima. Međutim, prema izjavama predstavnika CMA, Facebook je “značajno ograničio ova obavještenja, uprkos nekoliko upozorenja” koja su dobili. Oni su dodali da je Facebook “Namjerno odbijao da sarađuje”, što je dovelo do izricanja ove kazne.

Ovo je prvi put da se neka kompanija ponaša suprotno izdatoj naredbi za saradnju, i da se u slučaju kompanije Facebook radilo o namernom odbijanju da dostavi tražene informacije. Kazna od 50,5 miliona funti, odnosno 70 miliona evra je 155 puta veća od prethodne kazne koju je izdalo ovo telo za sličnu neposlušnost.
I nakon upozorenja – ništa
Predstavnici CMA kažu da su “Upozorili Facebook da je njihovo odbijanje da obezbjedi bitne informacije u suprotnosti sa naredbom. Čak i nakon što su im odbijene dvije žalbe na sudu, Facebook je nastavio da ignoriše svoje zakonske obaveze, pa bi ova odluka trebala da bude pravi primjer da niko nije iznad zakona”.

Snažno protivljenje ne odlaže kaznu
U zasebnoj izjavi kompanija Facebook kaže da se snažno protive odluci koju je donijelo regulatorno tijelo, i da je Facebook nepravedno kažnjen iako su radili sve što je od njih traženo. Uprkos snažnom protivljenju, kaznu će ipak morati da plate, a mislimo da u UK ne važi pravilo da ukoliko uplatu izvršite u roku od 8 dana, plaćate samo pola iznosa.

Facebook je takođe kažnjen sa 690.000 dolara za dvije promene svojih direktora za usaglašavanje sa regulativama bez prethodno traženje pristanka od CMA. Tekuća istraga oko akvizicije online baze podataka Giphy i dalje traje, bez naznake kada će CMA doneti finalnu odluku oko toga da li je Facebook prekršio zakon vezan za fer konkurenciju.

Imaju oni i druge probleme
Sa druge strane bare, američka vlada je veoma zainteresovana za poslovanje kompanije Facebook nakon optužbi koje je podnijela Frances Haugen početkom oktobra, a nakon nje i anonimni zaposleni ove kompanije. Najveća društvena mreža je trenutno u toku transformacije, a prvi korak u kreiranju novog metaverzuma biće najavljena promjena imena, koja bi trebala da se desi do kraja oktobra.

Previous articleSedma žrtva požara u Brčkom: Preminulo petogodišnje dijete
Next articleNajava iz PZD: Davor Dragičević na konferenciji u Banjaluci