RTRS ODGOVORILA BN-u RAZLOG GAŠENJA SIGNALA

Udopisu koji je direktoru Radio i televizije BN, Vladimiru Trišiću, poslala v.d. direktora RTRS, Dijana Milanković, a koji je objavio BN portal, piše da je tehnički nemoguće omogućiti pristup Multipleksu A svim televizijskim stanicama kojima je naloženo gašenje analognog signala.

– Nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije izdala nalog za gašenje pojedinih analognih predajnika u BiH, između ostalog, i pojedinih predajnika RTRS, našoj televiziji se obratilo nekoliko televizijskih stanica sa molbom da im se obezbijedi pristup Multipleksu A. S obzirom na ograničenost kapaciteta Multipleksa A i broj pristiglih zahtjeva koji prevazilaze ukupne kapacitete Multipleksa A, stručne službe RTRS su uradile detaljnu analizu popunjenosti kapaciteta u najboljoj namjeri da se pronađe rješenje za trenutni problem – kaže se u odgovoru iz RTRS.

Napominju da je ukupni kapacitet Multipleksa A prema DVBT standardu ograničen i iznosi 19,9 Mbit, te da je, ako se ima u vidu činjenica da je za dobar kvalitet SD rezolucije neophodno minimum 2MBps, tehnički nemoguće omogućiti pristup svim televizijskim stanicama (26 TV stanica) kojima je naloženo gašenje analognog signala. Od pomenutog kapaciteta, kažu da će RTRS u narednom periodu da koristi minimalno 4MBps zbog emitovanja u HD rezoluciji, što su kao javni servis dužni da ponude gledaocima.

– Isto tako, imajući u vidu brojnost zahtjeva različitih televizijskih kuća koje su nam se direktno obratile tražeći da im se dopusti pristup Multipleksu A, uključujući i Vašu televiziju, u ovom momentu te zahtjeve tehnički, a zbog ograničenosti kapaciteta samog Multipleksa A, nije moguće ispuniti – navedeno je između ostalog u odgovoru RTRS.

Kako se vidi iz dopisa, digitalni signal se emituje sa tri oblasti i šest emisionih lokacija: Digitalna regija Bjelašnica – Sarajevo (digitalni predajnici Hum i Trebević), Digitalna regija Velež – Mostar (predajnici Fortica i Mostar) i Digitalna regija Kozara – Banjaluka, koju emituju digitalni predajnici Kozara i RTV Dom RTRS u Banjaluci. BN TV je tražila pristup digitalnoj oblasti Kozara – Banjaluka.

Naime, nakon što je RAK BiH brojnim TV kućama naložila da ugase predajnike za analogno, zemaljsko emitovanje signala, neke od njih, među kojima je i BN TV, našle su se u problemu, jer im nije omogućeno da emitovanje nastave putem digitalnih predajnika. Opozicione partije tvrde da je u pitanju politički obračun vlasti sa ovom privatnom TV kućom.

Previous articleBIH POVLAČI AMBASADORICU IZ BEOGRADA
Next articleTUŽILAŠTVO KS DA HITNO PROVJERI DIPLOMU SEBIJE IZETBEGOVIĆ