REGULATORNA AGENCIJA REAGOVALA NA TVRDNJE DA JE BN TV-U UGAŠEN SIGNAL

BiH nije blagovremeno završila realizaciju strategije prelaska na digitalno TV emitovanje, a posljedica toga je ubrzan način gašenja analognih TV signala, saopštila je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK).

Nosioci dozvola, javni RTV servisi i komercijalne TV stanice pojedinačno su obaviještene o očekivanom i obavezujućem slijedu tehnoloških koraka u aktuelnim okolnostima, saopštio je RAK nakon objavljivanja informacija u medijima o okolnostima pod kojim se pristupa gašenju analognog TV signala.

Gašenje analognog TV signala u BiH posljedica je zahtjeva koji je u aprilu ove godine stigao iz regulatornog tijela Hrvatske (HAKOM), kojim se traži otklanjanje smetnji koje dolaze sa teritorije BiH, a ometaju uvođenje “pet ge” mreže na konkretnim frekvencijskim resursima u Hrvatskoj.
Prije skoro pet mjeseci, podsjeća RAK, informisali su udruženja nosilaca dozvola o pristiglom zahtjevu iz Hrvatske, po kojem BiH mora postupiti u skladu sa ratifikovanim međunarodnim obavezama.

Napominje se da su održani i pojedinačni sastanci sa predstavnicima emitera, na kojima su nosioci dozvola informisani o kalendaru gašenja analognog signala, koji obuhvata 171 predajnik širom BiH i sukcesivno se mora realizovati počev od 1. jula do 31. decembra ove godine.

TV stanicama u BiH dostavljena je lista spornih predajničkih lokacija. Riječ je o ukupno 26 javnih i komercijalnih TV stanica u BiH koje imaju obavezu gašenja analognih predajnika, a među njima su i javni RTV servisi.

Iz RAK-a napominju i da je kapacitet “muks A” (MUX A) ograničen na 19 MB/s, te da je to tehnološki nedovoljno za prijem više desetina novih programa, te da javni RTV servisi trenutno emituju digitalni signal na osnovu rješenja kojim je izdata saglasnost za ulazak u “muks A”, u tri digitalne regije, i to prema kriterijumu prethodnog pokrivanja konkretne teritorije analognim signalom.

Javni RTV servisi su vlasnici emisione opreme i legitimno upravljaju dodijeljenim kapacitetima, a o tome je RAK već upozoravao i resorno parlamentarno tijelo Parlamentarne skupštine BiH, predviđajući vjerovatni problem koji nastaje za javne i komercijalne TV stanice samo u ovoj kalendarskoj godini, navodi se u saopštenju.

Dodaju i da je tehnološki nemoguće da RAK obezbijedi resurse za komercijalne stanice u okviru “muks A”, kako je traženo zaključkom Parlamentarne skupštine iz jula ove godine.

Iz RAK-a su podsjetili da analogne frekvencije više nisu tehnološki standard koji štiti Međunarodna unija za telekomunikacije, te da se njihova koordinacija ne vrši od 2015. godine.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare da je neophodno obezbijediti isti tretman svim medijima u Republici Srpskoj i BiH, koji gašenjem analognih predajnika prelaze na digitalni sistem emitovanja.

On je naveo da je na djelu favorizovanje pojedinih privatnih medija, dok se drugima onemogućava prelazak na digitalni sistem “muks A”.

Previous articleHAPŠENJA U GRADIŠCI: PRONAĐEN ARSENAL ORUŽJA I OPREMA ZA PROIZVODNJU DROGE
Next articleTUŽIO MAJKU