MINISTARSTVO O ”KAJAKU”: GRAD MOŽE RUŠITI AKO SU SIGURNI DA JE RJEŠENJE INSPEKTORA ZAKONITO

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju oglasilo se danas povodom “spora” sa Gradskom upravom oko slučaja ”Kajak terasa” u Banjaluci.

Kažu da su u ponedjeljak zaprimili još jednu urgenciju gradonačelnika Banjaluke, kojom traži hitnost u postupanju po žalbi na rješenje urbanističko-građevinskog inspektora grada Banjaluka od 14. aprila kojim je, kako navodi, “investitoru Mili Radišiću naređeno da poruši izvedene radove,” odnosno sad već čuvenu Kajak-terasu.
“Dužni smo da obavijestimo gradonačelnika da se u Ministarstvu ne vodi upravni postupak po izjavljenoj žalbi Mile Radišića, već postoji žalba Srećka Radišića, koja nam je, zajedno sa spisom prvostepenog organa, dostavljena na odlučivanje 27.4.2021.godine. Iz spisa je jasno da je prvostepenim rješenjem inspektora Grada Banjaluke naloženo invesitoru Srećku Radišiću da poruši bespravno izgrađeni objekat u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvšenja, i da žalba ne odlaže izvršenje,” objavljeno je u saopštenju.

Navode da se sporni objekat može porušiti i bez odluke ministarstva.

” Ukoliko je gradonačelnik siguran da je postupajući inspektor donio zakonito rješenje na osnovu potpunog i tačno utvrđenog činjeničkog stanja, dosljedno poštujući procedure, kako to uporno tvrdi pred kamerama, postupak iz ovog rješenja se može nastaviti i bez odluke Ministarstva po izjavljenoj žalbi, nakon isteka roka koji je ostavljen investitoru za dobrovoljno uklanjanje objekta. Međutim, ako je inspektor preskočio procedure, odnosno nije odlučio o zahtjevu investitora za donošenje zaključka o prekidu postupka rušenja do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije, ukoliko se utvrdi da je bilo procesnih nedostataka ili povreda materijalnih propisa, doći će do značajne štete za javne prihode Grada Banjaluka, bez obzira što je objekat izgrađen bez građevinske dozvole i na zemljištu koje je u državnom vlasništvu,” stoji u saopštenju.
Obrazlažu da svaki investitor, pa makar to bio i bespravni graditelj na državnom zemljištu, ima pravo na zakonit upravni postupak, a konačni status objekta koji je predmet rušenja ili legalizacije utvrđuje se u skladu sa odredbama pet zakona koji se primjenjuju u ovakvim postupcima.

“Umjesto što bez ikakvih argumenata, u neuspješnom pokušaju da bude duhovit, optužuje Ministarstvo, gradonačelnik Banjaluke bi trebalo da prihvati činjenicu da je za izgradnju ovog bespravnog objekta najveća odgovornost nadležnog urbanističko-građevinskog inspektora, koji svojom inertnošću, neposvećenošću i neradom nije čak ni konstatovao bespravnu gradnju, a kamo li je spriječio i blagovremeno porušio u postupku građenja, kako zakoni propisuju. Sad kad je objekat završen i upotrebi, i kad je pokrenut postupak legalizacije, zakonske odredbe predviđaju da se objekat zadrži dok se ovaj postupak pravosnažno ne okonča”, objašnjavaju u ministarstvu.
Dalje se navodi da je nakon prethodne urgencije u ovom predmetu, Ministarstvo donijelo zakonitu odluku, ali da je gradonačelnik to u medijima predstavio kao svrstavanje ministarstva na stranu investitora, što je kako kažu, apsolutno netačno i neprihvatljivo.

“Za Ministarstvo je Kajak terasa jedan od nekoliko hiljada bespravno izgrađenih objekata samo u gradu Banjaluci, o čijem statusu odlučujemo u upravnom postupku. U ovom ministarstvu je, oduvijek, zakon jednak za sve stranke, što dokazuje izuzetno visok postotak prolaznosti naših rješenja u pokrenutim upravnim sporovima kod okružnih sudova u Republici Srpskoj,” tvrde u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Zaključuju – uz puno uvažavanje stavova gradonačelnika Banjaluke i kako navode, “očigledne želje da predmetni objekat bude što prije porušen” – da će ova žalba biti riješena kad se za to stvore svi zakonski uslovi i pretpostavke, vodeći računa o zakonskim rokovima.

“Takođe, čudno je i potpuno neuobičajeno da jedna strana u predmetu urgira za prioritetno rješavanje žalbe protivničke strane, što ovom slučaju može dati potpuno nova tumačenja u javnosti,” smatraju u ministarstvu.

Previous articleKAKO DANAS ŽIVI DJEVOJČICA KOJU JE OTEO MALČANSKI BERBERIN: MNOGO SU IM OBEĆAVALI, A NISU DOBILI NIŠTA
Next articleVELIKA AKCIJA POLICIJE U HRVATSKOJ: ZAPLIJENJENA NEZAPAMĆENA KOLIČINA NARKOTIKA