MINISTARKA DAVIDOVIĆ NABAVLJA SPORTSKU OPREMU I REKVIZITE MIMO ZAKONA

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, na čijem je čelu Sonja Davidović, nabavljalo je sportske rekvizite i opremu mimo Zakona o javnim nabavkama.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrdila je da je Ministarstvo otkazalo dva konkurentska postupka za nabavku sportske opreme i sportskih rekvizita u ukupnoj vrijednosti od 99.800 KM, što nije u skladu sa pomenutim zakonom.

„Ministarstvo je za oba postupka donijelo rješenje o obustavljanju postupka prije otvaranja ponuda, navodeći da je budžetska godina pri kraju i da su uočene greške u tenderskoj dokumentaciji, te da se izmjenama tenderske dokumentacije neće provesti nabavka istih u budžetskoj godini. Ministarstvo kao razloge obustavljanje postupka navodi neispravno sačinjenu tendersku dokumentaciju, što nije u skladu Zakonom o javnim nabavkama, koji propisuje da se postupak javne nabavke može otkazati samo zbog dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka“, naveo je revizor.

Dodao je da su se u u oba navedena postupka ponuđači žalili, a Ministarstvo je tokom žalbenog postupka provelo direktne sporazume i zaključilo ugovore o nabavci sportskih rekvizita i opreme u vrijednosti od 11.925 KM bez PDV-a, što takođe nije u skladu sa Zakonom.

Takođe, dodjela sredstava za grantove sportskim organizacijama nije vršena u skladu sa interno definisanim pravilima, u dijelu ocjenjivanja projekata prema definisanim kriterijumima i nadzora nad dodijeljenim sredstvima.

Revizor Ministarstvu zamjera i to što uz budžetski zahtjev nisu dostavili Nacrt kadrovskog plana za 2020. godinu, što nije u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave.

Podsjećamo, lani je Ministarstvo porodice, omladine i sporta imalo na raspolaganju budžet u iznosu od 10,8 miliona maraka.

Kako je CAPITAL ranije pisao to Ministarstvo je nedavno zbog nedostatka novca poništilo konkurse za raspodjelu sredstava od igara na sreću.

Konkursima koji su bili raspisani 16. decembra prošle godine sportistima u pojedinačnim sportovima bilo je obećano 351.000 KM, a u oblasti porodice i omladine po 117.000 KM.

Međutim, kako su potvrdili u resornom ministarstvu od toga, bar kada je ova godina u pitanju, neće biti ništa.

Navode kako je tačkom 6. Konkursa ministru data mogućnost da ga poništi usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja, što je ministrica Sonja Davidović i iskoristila.

CAPITAL: Bojana Ninković

Previous articleSEDAM NAJČEŠĆIH RAZLOGA ZBOG KOJIH NAS BOLI STOMAK
Next articleUHAPŠENO ČAK 60 ČLANOVA KAVAČKOG KLANA