KASUMOVIĆ PREKINUO SJEDNICU ZBOG NAMJERE DA PRIKRIJE VIŠEMILIONSKU KRAĐU

Stranka demokratske akcije Zenica podnijela je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Fuada Kasumovića zbog očitih zloupotreba u trošenju budžetskog novca koje su konstatirane u Izvještaju o finansijskoj reviziji budžeta Grada Zenica za 2018. godinu koji je sačinio Ured za reviziju Federacije BiH.

Predsjednica Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Zenica Emina Tufekčić kazala je na vanrednoj press konferenciji da je današnja 10. sjednica Gradskog vijeća prekinuta upravo zbog nastojanja SDA da ukaže na višemilionsku krađu iz gradskog budžeta i uputi nalaz revizora Kantonalnom tužilaštvu u Zenici. Federalni revizori su ustanovili da su građevinski radovi za koje je Gradska uprava sa tri izvođača potpisala 11 ugovora, plaćeni za više od jedan milion maraka u odnosu na procijenjenu vrijednost.

Nije na nama vijećnicima da ukazujemo na to ko je kriv, ali je naša dužnost da vodimo računa o tome kako se troše sredstva građana grada Zenice. U tom izvještaju je jasno naznačeno da su sredstva trošena na nezakonit način. Nastojali smo na današnjoj sjednici da damo priliku svim vijećnicima, da ih podstaknemo i podignemo svijest o tome da je naša obaveza da pratimo kako, gdje i kome se daje naš novac. Nažalost, prije usvajanja dnevnog reda i kod same rasprave o dnevnom redu gradonačelnik Kasumović, nezadovoljan takvim prijedlogom, pokušao je da diskredituje kako mene tako i predsjedavajućeg Babajića, jer smo u skladu sa Statutom Grada Zenice i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća samo htjeli da raspravimo o informaciji koja je dostupna javnosti. Niti jednu novu informaciju nismo htjeli iznijeti mimo toga što piše, međutim sjednica je prekinuta, a predsjedavajući je podnio ostavku i to sasvim jasno ukazuje na to da su načinjeni ozbiljni prekršaji. Na internet stranici revizija.info navodi se da je prekršeno više od sedam zakona i više od deset podzakonskih akata samo u ovom izvještaju. Možemo zamisliti koliko zakona je prekršeno kada su u pitanju drugi izvještaji i druge javne nabavke koje su finansirane novcima građana”, rekla je Tufekčić.
Vijećnik dr. Malik Ejubović naglasio je da je Klub vijećnika SDA iskoristio svoje legitimno pravo i predložio dopunu dnevnog reda, te da je većina imala legitimno pravo da odbije dopunu, ali je sjednica imala sasvim drugi tok.

Sve ono što smo planirali reći nalazi se u pomenutom izvještaju i niti jedna stvar koju smo planirali reći i koju sada govorimo nije plod mašte niti nedefinisanog akta, nego je navedeno u izvještaju Ureda za reviziju FBiH. Revizori su uočili niz nezakonitosti, prevashodno člana 15. Zakona o javnim nabavkama FBiH gdje je došlo do prekoračenja utroška sredstava za više od jedan milion KM. Prema članovima 3. i 69. istog zakona, Gradska uprava je bila obavezna da obustavi proces javnih nabavki u situacijama kada iznos značajno premašuje procijenjenu vrijednost radova. Ili je neko pogrešno predvidio sredstva koja će se utrošiti, što ide na obraz ljudi koji su pravili te procjene, ili je taj milion utrošen nezakonito. Naša intencija nije da se bavimo poslom nadležnih istražnih organa, ali smo mi kao gradski vijećnici dužni upoznati javnost sa tom situacijom. Gdje je milion, gdje su pare, pitanje je koje smo mi danas željeli postaviti ali smo ostali bez odgovora”, rekao je Ejubović.
Ejubović je izrazio žaljenje što je predsjedavajući Almir Babajić (SDP) podnio ostavku, rekavši da je to moralan čin s njegove strane i da je kao predsjedavajući pokušavao vratiti diskusiju u demokratske okvire.

Vijećnik Šerif Patković rekao je da će aktuelna većina pronaći novo kadrovsko rješenje za predsjedavajućeg, ali da će se ponoviti ista situacija svaki put kada bude morao izvršavati volju gradonačelnika Kasumovića koji želi apsolutnu moć i kontrolu izvršne i zakonodavne vlasti.

Ostavka je vjerovatno posljedica pritiska gradonačelnika. Žao nam što Kasumović još nije shvatio da ne može više prebacivati odgovornost na druge, pogotovo ne na SDA. On već šestu godinu ima poziciju da upravlja procesima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i opet mu je SDA kriva. Problem je uspostaviti političku harmoniju u okolnostima kada imate suverena koji sebe vidi kao faraona kojem samo trebaju poslušnici. Gradonačelnik otkriva svoje pravo lice, a tutorstvo, nametanje i ucjenjivanje kao mehanizmi vlasti neće donijeti dobro ni njemu ni građanima Zenice”, rekao je Patković.
Vijećnik dr. Faruk Hodžić rekao je da ga zabrinjava šutnja udruženja za zaštitu ljudskih prava, posebice prava žena, na stalne napade i uvrede od strane Kasumovića na vijećnice Stranke demokratske akcije, a posebno predsjednicu Kluba vijećnika SDA Eminu Tufekčić.

Previous articleRADOVAN KARADŽIĆ NAPUSTIO HAG: U TAJNOSTI PREBAČEN ZA VELIKU BRITANIJU
Next articlePOKRENUT POSTUPAK ZA KAŽNJAVANJE ‘TV HAPPY’ ZBOG IZJAVA O LOGORIMA U PRIJEDORU